Calefax presenteert nieuw klimaatbeleid

Calefax presenteert
nieuw klimaatbeleid

Calefax  |  5 oktober 2022

De kernactiviteit van Calefax is, net als elke andere akoestische muziekgroep, even simpel als duurzaam: luisteraars inspireren door lucht in trilling te brengen. Maar al langere tijd rijst bij Calefax de vraag: wanneer is live muziek het waard om naar andere landen te reizen, laat staan naar de andere kant van de wereld? Natuurlijk is het belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar tegen welke prijs voor onze internationale carrière?

Bij Calefax zijn we ons zeer bewust van de milieu-impact van ons werk, vooral de reizen. Calefax zal op twee manieren stappen ondernemen om meer te verduurzamen:

  • Door onze milieu-impact (met name de uitstoot van broeikasgassen) te minimaliseren
  • Door te compenseren waar minimaliseren geen optie is. Dit geldt vooral voor hoe we reizen

Ongeveer 80% van de totale voetafdruk van Calefax wordt veroorzaakt door vluchten, dus daar richten we ons in dit klimaatbeleid allereerst op. Voorlopig lijkt de beste optie om onze reizen zo strak en productief mogelijk organiseren en tegelijkertijd de vluchten die we moeten doen aanzienlijk te compenseren, vooral omdat serieuze innovatie in de luchtvaart nog steeds achterblijft.

Ons plan per september 2022

Minimaliseren

– Calefax vermijdt reizen met het vliegtuig binnen Noordwest-Europa, voor zover ons schema dit toelaat.
– in ons Amsterdamse kantoor drinken we fairtrade koffie en ondersteunen we het restaurant om veganistisch eten aan te bieden.

Hiernaast is onze organisatie zich bewust van de vele andere factoren (auto/trein reizen, hotels, drukwerk, huisvesting) die onze voetafdruk vergroten. De komende tijd gaan we deze uitstoot in kaart brengen en waar mogelijk minimaliseren.

Offset

Hoe we onze reis compenseren
Na het uitvoerig bespreken van de vele standpunten in deze kwestie, steunt Calefax het idee om vliegtuigbrandstof te belasten zoals andere fossiele brandstoffen en tickets met btw. We compenseren daarom elke vlucht met een bedrag van 35% van de ticketprijs, overeenkomend met de (momenteel ontbrekende) belastingen.

Waar we onze reis compenseren
De compensatie van 35% wordt vanaf heden (sept. 2022) verwerkt in onze budgetten. Aan het einde van elk semester wordt bepaald waar het geld naartoe gaat. Op dit moment denken we dat besteding aan een gecertificeerd compensatieprogramma (bijvoorbeeld de projecten van Climate Neutral Group) of aan Carbon Killer het meest effect heeft.

We weten dat we nog een lange weg te gaan hebben om ‘klimaatneutraal’ te werken. Het geformuleerde klimaatbeleid zal regelmatig worden bijgewerkt na nieuwe inzichten en constructieve feedback. We staan open voor reacties en suggesties per e-mail naar productie@calefax.nl.

Het Calefax-team