ANBI

Over
giften

Als u vragen of opmerkingen hebt over het leveren van een bijdrage aan Calefax’ succes, kunt u contact opnemen met het kantoor: vrienden@calefax.nl of bellen met 020 519 18 44.

Aftrekbaarheid en ANBI-status

Giften kunt u, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van uw inkomstenbelasting. Sinds 2012 geldt, in verband met de bezuinigingen van de overheid op kunst en cultuur, een extra belastingvoordeel voor giften aan een culturele ANBI: u mag in dat geval uw gift bij uw aangifte met 25% verhogen. Calefax is een erkend goed doel met de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Eenmalige giften

Mocht u eenmalig een gift willen doen dan is dat mogelijk onder de volgende voorwaarden: het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van €60,00 euro. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: dat is 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Dan kunt u de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op tellen. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner bij elkaar op.

Periodieke giften

Voor periodieke giften geldt geen minimum of maximumbedrag. Onder een periodieke gift wordt een overeenkomst van vijf jaar verstaan. Een periodieke gift moet worden vastgelegd in een overeenkomst, deze kunt u bij ons opvragen.

Overeenkomst Periodieke Giften
Voor een periodieke gift hebt u een Overeenkomst Periodieke Giften nodig van de Belastingdienst. Deze overeenkomst kunt u wederom bij ons aanvragen, het is belangrijk om een RSIN-nummer en transactienummer in te vullen – deze zullen wij u persoonlijk verstrekken.

Wilt u meer informatie over dit extra fiscale voordeel, kijk dan op de website van de belastingdienst.

Bovenstaande gaat uit van de wetgeving anno 2017 en 2018. De Geefwet is de komende jaren mogelijk aan veranderingen onderhevig. Wij informeren u graag over de laatste stand van zaken.

Bedrijven

Onder bepaalde voorwaarden kunnen bedrijven hun giften aftrekken. Wederom moet het dan wel gaan om een gift aan een organisatie die de ANBI-status bezit.

Voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften. Vanuit een BV kan gegeven worden en deze giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Er geldt geen drempelbedrag voor bedrijven, wel is het belangrijk om op te merken dat zij schriftelijk kunnen aantonen dat ze een gift hebben gedaan. Hier kan Calefax uiteraard voor zorgen.
Om voor belastingaftrek in aanmerking te komen mag het bedrag aan giftenaftrek niet meer dan 50 procent van de winst van een onderneming zijn en moet het bedrag onder de 100.000 euro blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.