Bach/Hindemith & Bach/Sjostakovitsj || Arnhem – 2010-09-27 20:15:00