Hekkema, Van Helsdingen || Amsterdam – 1986-06-14 17:00:00