Hekkema, Van Helsdingen || Amsterdam – 1986-10-24 17:00:00