Hekkema, Van Helsdingen, Jackson || Amsterdam – 1987-04-19 17:00:00