Monteverdi, Abrahamsen, Ravel || Amsterdam – 1995-08-26 11:30:00