Openingsconcert Sacharov Festival || Nizhny Novgorod – 2008-05-28 18:00:00