Duurzaamheidsbeleid Calefax

Calefax
Duurzaamheidsbeleid

De kernactiviteit van Calefax is, net als elke andere akoestische muziekgroep, even simpel als duurzaam: luisteraars inspireren door lucht in trilling te brengen. Bij Calefax zijn we ons zeer bewust van de milieu-impact van ons werk, vooral onze reizen. Om deze impact te minimaliseren, hebben we dit duurzaamheidsbeleid geformuleerd dat regelmatig zal worden bijgewerkt na nieuwe inzichten en constructieve feedback.

Ons standpunt

We willen op twee manieren stappen ondernemen:

  • Door onze milieu-impact (met name de uitstoot van broeikasgassen) te minimaliseren
  • Door te compenseren waar minimaliseren geen optie is. Dit geldt vooral voor hoe we reizen.

Hoewel we weten dat de grootste positieve impact op onze voetafdruk simpelweg zou zijn om te stoppen met touren, denken we niet dat dit de oplossing is. Dat zou betekenen dat we afzien van onze passie en ons beroep: het betoveren van ons publiek door muziek tot leven te brengen in een intieme setting – een praktijk die zoveel mensen op vreedzame wijze samenbrengt. Maar wat kunnen we dan doen om ons vak ‘zo duurzaam mogelijk’ te maken? Ongeveer 80% van de totale voetafdruk van Calefax wordt veroorzaakt door vluchten, dus daar richten we ons in dit milieubeleid allereerst op. Voorlopig lijkt onze beste optie om onze reizen zo strak en productief mogelijk organiseren en tegelijkertijd de vluchten die we moeten doen aanzienlijk te compenseren, vooral omdat serieuze innovatie in de luchtvaart nog steeds achterblijft.

Ons plan per september 2022

Minimaliseren

  • Calefax vermijdt reizen met het vliegtuig binnen Noordwest-Europa, voor zover ons schema dit toelaat.
  • Calefax speelt in concertkleding van duurzame tailor Aarden in samenwerking met kostuumontwerper Eleftheria Lavdaki. Sinds 2010 maakt Aarden klimaatneutrale en eerlijk geproduceerde pakken. Hiermee zijn ze pionier op het gebied van duurzame maatpakken en circulaire werkkleding.
  • In ons Amsterdamse kantoor drinken we fairtrade koffie en ondersteunen we het restaurant om veganistisch eten aan te bieden.

Hiernaast is onze organisatie zich bewust van de vele andere factoren (auto/trein reizen, hotels, drukwerk, huisvesting) die onze voetafdruk vergroten. De komende tijd gaan we deze uitstoot in kaart brengen en waar mogelijk minimaliseren.

Compenseren

Hoe we onze reis compenseren

Na het uitvoerig bespreken van de vele standpunten in deze kwestie, steunt Calefax het idee om vliegtuigbrandstof te belasten zoals andere fossiele brandstoffen en tickets met btw. We compenseren daarom elke vlucht met een bedrag van 35% van de ticketprijs, overeenkomend met de (momenteel ontbrekende) belastingen.

Waar we onze reis compenseren

De compensatie van 35% wordt vanaf heden (sept. 2022) verwerkt in onze budgetten. Aan het einde van elk semester wordt bepaald waar het geld naartoe gaat. Voor 2022 en 2023 zijn dit Land van Ons en ClimeWorks.

  • Land van Ons is een Nederlandse coöperatie die landbouwgrond koopt ten behoeve van het herstel van biodiversiteit
  • Het Zwitserse bedrijf ClimeWorks is een voorloper in de wereld van Direct Air Capture. De techniek om CO2 direct uit de lucht te halen — en duurzaam toe te passen — staat in de kinderschoenen. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel en zijn hoopvol.

Wil je bijdragen aan deze ontwikkeling? Iedere donatie is welkom. Ons rekeningnummer is NL13INGB0007099798 t.n.v. Stichting Calefax.

We weten dat we nog een lange weg te gaan hebben om ‘klimaatneutraal’ te werken. Dank voor het lezen van deze pagina en voor je steun om deze inspanning serieus te nemen.

Het Calefax-team