positieve beoordeling fondsen

Positieve beoordeling

Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Fonds Podiumkunsten

Beste Calefax-volger,

Deze week werd bekend dat zowel het Amsterdams Fonds voor de Kunst als het landelijke fonds Fonds Podiumkunsten Calefax de komende vier jaar blijven ondersteunen! Een fantastisch bericht, omlijst met zeer lovende woorden over Calefax als groep, over de internationaal gewaardeerde positie die we hebben en hoe dat afstraalt op Amsterdam en Nederland. Dit nieuws betekent dat wij op vertrouwd niveau door kunnen gaan met het ontwikkelen van reguliere programma’s én grote samenwerkingsprojecten, ondersteund door een professioneel opererend kantoor. Het in Calefax gestelde vertrouwen voelen wij ook als een verantwoordelijkheid, die we graag nemen.

Tegelijkertijd is er iets alarmerends aan de hand. U zult ons zeer zelden horen over cultuurpolitiek, maar vandaag wel. De échte waarde van cultuur is uiteraard niet in cijfers (euro’s) uit te drukken, maar de inspanning van de mensen die die cultuur maken is dat wel. En daar moéten we nu naar kijken, want de hoeveelheid instellingen die deze week ondanks een positieve beoordeling nul op het rekest kregen is schokkend.

Onlangs bleek uit een publicatie van het CBS dat de bijdrage van de cultuur en mediasector aan de Nederlandse economie 3,7% van het bruto binnenlands product is (ruim tweemaal zo groot als die van landbouw, bosbouw en visserij), en hoevéél mensen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor die bijdrage, vaak voor een bescheiden honorering. Het budget dat de staat besteedt aan cultuur is kortom gelijktijdig een stimulans voor de economie én een ondersteuning voor bevlogen makers. Er wordt in onze sector momenteel een professionaliseringsslag gemaakt. Dat is goed. Maar dat zou niet mogen leiden tot een verschraling van het aanbod van 30% (!) zoals die zich nu aandient.

Wij ondersteunen belangengroepen zoals Kunsten 92 en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten die ervoor pleiten dat het ministerie van OCW vóór Prinsjesdag met een ruime reparatie komt van het budget van het Fonds Podiumkunsten. De regering zou trotser mogen zijn op de culturele prestaties en tradities in Nederland – niet alleen in woord maar ook in daad.