Calefax ondersteunt Land van Ons en ClimeWorks

Bestemming milieucompensatie

Calefax  |  4 oktober 2023

In september 2022 formuleerden we een duurzaamheidsbeleid om de milieu-impact van ons werk te minimaliseren. Bij de start van het programma Moeder Aarde op 30 september 2023 maakten we bekend aan welke projecten we onze compensatiegelden van 2022 en 2023 gaan besteden: Land van Ons en ClimeWorks.

  • Land van Ons is een Nederlandse coöperatie die landbouwgrond koopt ten behoeve van het herstel van biodiversiteit
  • Het Zwitserse bedrijf ClimeWorks is een voorloper in de wereld van Direct Air Capture. De techniek om CO2 direct uit de lucht te halen — en duurzaam toe te passen — staat in de kinderschoenen. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel en zijn hoopvol.

Voor de jaren 2022 en 2023 komt deze belasting van 35% die we onszelf opleggen neer op circa € 8.000, een bedrag dat we aan het eind van 2023 vaststellen en gelijkelijk verdelen over Land van Ons en ClimeWorks. We zijn ons bewust van de beperkte impact van dit bedrag, maar we hopen dat naast de ondersteuning van twee goede doelen de signaalfunctie van dit beleid wordt opgepikt. Benieuwd naar de andere stappen die we ondernemen? Lees hier ons duurzaamheidsbeleid.

“Land van Ons is vereerd en blij met deze donatie. We steunen de gedachten achter dit positieve initiatief van harte. Elke gedoneerde euro zal worden gebruikt om m2s boerenland te kopen en samen met boeren te verduurzamen.”
— Caroline de Roos (Land van Ons)

Wil je bijdragen aan deze ontwikkeling? Iedere donatie is welkom. Ons rekeningnummer is NL13INGB0007099798 t.n.v. Stichting Calefax.

Het Calefax-team